Stanowisko Rady Krajowej Zielonych z dnia 28 sierpnia 2022 roku ws. akcji protestacyjnej środowisk oświaty

28.08.2022

Partia Zieloni deklaruje swoje całkowite poparcie dla protestującego środowiska nauczycielskiego oraz wszelkich ruchów manifestujących dezaprobatę dla opresyjnego i przedmiotowego traktowania tej grupy zawodowej przez rząd oraz podległą mu administrację.

Początek roku szkolnego jest właściwym momentem na wołanie o szacunek dla nauczycielek i nauczycieli, o godne i właściwe dla kwalifikacji i roli zawodu nauczyciela w kształtowaniu społeczeństwa wynagrodzenie dla nich i innych pracowników oświaty, ale także o powstrzymanie się od indoktrynacji i dewastacji polskiej szkoły oraz wielu innych grzechów przeciw społeczeństwu i przeciw rozumowi, popełnianych przez obecną władzę.

W tej dziedzinie widzimy konieczność szerokiej współpracy wszystkich sił demokratycznych na rzecz opracowania i uruchomienia wieloletniego procesu naprawy oświaty oraz tworzenia przyjaznej, innowacyjnej i demokratycznej edukacji w naszym kraju. Trwającego już od kilku lat kryzysu w oświacie, który przekłada się na brak dydaktyczek i dydaktyków do pracy w szkołach nie można ignorować, a już na pewno nie – w przeciwieństwie do obecnej władzy – tuszować innym, spowodowanym wykorzystaniem niezwykle istotnego przedmiotu kształtującego podstawy partycypacji społecznej i politycznej na potrzeby indoktrynacyjne. Oba działania uważamy za karygodne i priorytetowe dla nowego, w pełni demokratycznego rządu.

 

Ale dziś czas na hasło: "Najpierw Nauczyciele!" Bez nich nie będzie żadnej edukacji publicznej. Musimy zatrzymać odejścia z zawodu i zachęcić młodych ludzi do pracy w oświacie.