Stanowisko Rady Krajowej Zielonych w sprawie likwidacji funduszu kościelengo

12.01.2024

Zieloni, opowiadający się od zawsze za świeckością państwa, z satysfakcją obserwują debatę publiczną inspirowaną planami koalicyjnego rządu „15 Października” w sprawie likwidacji Funduszu Kościelnego.

Fundusz Kościelny powstał w roku 1950 na mocy ustawy o przejęciu przez państwo dóbr martwej ręki. W jej wyniku niektóre kościoły i związki wyznaniowe utraciły na rzecz skarbu państwa liczne nieruchomości. Pozbawione w ten sposób znacznych źródeł samofinansowania kościoły i związki wyznaniowe zostały objęte Funduszem kościelnym, którego środki były przeznaczone między innymi na konserwację miejsc poświęconych kultowi religijnemu, opiekę medyczna dla osób duchownych, emerytury dla „specjalnie zasłużonych” duchownych. Cele i finansowanie Funduszu Kościelnego ulegało przez ponad siedemdziesiąt lat jego funkcjonowania zmianom. Dziś służy on między innymi

  • finansowaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne osób duchownych,

  • wspomaganiu kościelnej działalności charytatywnej,

  • wspomaganiu kościelnej działalności oświatowo-wychowawczej i opiekuńczo-wychowawczej, ,

  • odbudowie, remontom i konserwacji obiektów sakralnych o wartości zabytkowej.

Powody do utworzenia i finansowania Funduszu Kościelnego ustały w wyniku działania tzw. Komisji Majątkowej, która zwróciła kościołom i związkom wyznaniowym utracone po roku 1950 nieruchomości. Mają one dzięki temu inne, własne źródła finansowania realizacji wyżej wymienionych celów.

Z niepokojem odbieramy plany zastąpienia finansowania Funduszu Kościelnego z budżetu Państwa odpisem od kwoty podatku od dochodu dla obywateli. To nie oznacza zdjęcia finansowania tych potrzeb kościołów i związków wyznaniowych z wydatków budżetu Państwa, a jedynie zmienia mechanizm kierowania części podatków na potrzeby kościołów i związków wyznaniowy. Nie możemy się na to zgodzić, bo nie tak rozumiemy „odpowiedzialność wiernych za swoje kościoły”. Wierni powinni finansować swoje kościoły sami, np. poprzez dodatkowy podatek kościelny.

Z tych powodów Rada Krajowa Zielonych jest przeciwna projektowi wprowadzenia odpisu na rzecz kościołów i związków wyznaniowych od kwoty podatku dochodowego.