STANOWISKO RADY KRAJOWEJ ZIELONYCH Z DNIA 17 CZERWCA 2024 ROKU W SPRAWIE POPARCIA DLA NATURE RESTORATION LAW

17.06.2024

Partia Zieloni w pełni popiera i utożsamia się z apelem 229 polskich organizacji pozarządowych w sprawie poparcia przez Polskę Nature Restoration Law. Poczucie bezpieczeństwa Polek i Polaków jest bardzo mocno powiązane ze stanem przyrody, a poprawa stanu przyrody w całej Unii Europejskiej jest podstawowym założeniem Nature Restoration Law.

W obliczu wyzwań związanych ze zmianami klimatu, potrzebujemy odbudowy ekosystemów, które są tarczą ochronną naszego społeczeństwa, rolnictwa, gospodarki i standardu życia. Nature Restoration Law to zdrowsze lasy, swobodnie płynące rzeki, czystsze morze, zdrowsze powietrze i więcej zieleni w miastach. To mniej powodzi, suszy i fal upałów, zrównoważone rolnictwo, bezpieczna i zdrowa żywność oraz gospodarka oparta na stabilnych podstawach.

Należy podkreślić, że NRL nie wprowadzi żadnych obciążeń czy obowiązków dla prywatnych właścicieli gruntów, co jest szczególnie ważne w kontekście protestów rolników. Państwa członkowskie będą miały za zadanie wprowadzić system atrakcyjnych zachęt dla rolników, którzy np. chcieliby odtwarzać osuszone torfowiska na swoich gruntach. Prowadzenie takich działań będzie dla rolników całkowicie dobrowolne.
Przyjęcie Nature Restoration Law będzie dla krajów Unii Europejskiej bodźcem do poprawy stanu przyrody na dużą skalę i przyniesie korzyści wielokrotnie wyższe niż poczynione nakłady, podczas gdy koszty bezczynności mogą okazać się katastrofalne.

Odbudowa naszych zasobów przyrodniczych jest aktem patriotyzmu i odpowiedzialności za jakość życia naszego społeczeństwa oraz przyszłość Polski i Europy. Troska o nasze narodowe dziedzictwo przyrodnicze powinna być przedmiotem konsensusu społecznego i politycznego.