STANOWISKO RADY KRAJOWEJ ZIELONYCH Z DNIA 16 CZERWCA 2024 ROKU W SPRAWIE SYTUACJI NA BLISKIM WSCHODZIE

16.06.2024

Jako polscy Zieloni zdecydowanie potępiamy ataki na ludność cywilną w Izraelu i Palestynie oraz wzywamy obie strony konfliktu do równego i pełnego stosowania prawa międzynarodowego, a także wdrażania rezolucji ONZ.

Jako Zieloni opowiadamy się za wyeliminowaniem islamofobii, antysemityzmu i każdej innej dyskryminacji rasowej, etnicznej lub religijnej w jakiejkolwiek formie.

Wzywamy Unię Europejską i rządy Europy do działania i pracy na rzecz pokoju.

Wzywamy społeczność międzynarodową do pociągnięcia do odpowiedzialności sprawców zbrodni wojennych i naruszeń praw człowieka po obu stronach, aby zagwarantować dobrobyt ludności cywilnej w Palestynie i Izraelu.

Wzywamy społeczność międzynarodową, żeby przestała przymykać oczy na okrucieństwa mające miejsce w całym regionie Bliskiego Wschodu, gdzie do tej pory życie straciło ponad 30 tysięcy ludzi – w większości kobiet i dzieci.

Poszanowanie prawa międzynarodowego jest warunkiem zatrzymania eskalacji przemocy i pozwala na uratowanie setek tysięcy niewinnych osób. Chociaż samoobrona jest nieodłącznym prawem państwa w odpowiedzi na ataki zbrojne, oblężenie Strefy Gazy przez Izrael jest, jak słusznie zauważył Wysoki Przedstawiciel UE do Spraw Zagranicznych, niezgodne z prawem międzynarodowym. Oblężenie to jest nieproporcjonalne i wymierzone w ludność cywilną, a użycie białego fosforu na obszarach cywilnych potwierdzone przez Human Rights Watch jest zbrodnią wojenną. Oprócz blokad dostaw żywności, wody, elektryczności i innych materiałów, skutkujących głodzeniem ludności palestyńskiej, mieszkańcy Gazy doświadczają również masowych ataków na budynki cywilne, tj. szkoły, szpitale, świątynie religijne i domy, co stanowi bezpośrednie pogwałcenie I Protokołu Konwencji Genewskiej i jest również kwalifikowane jako zbrodnia wojenna.

7 października 2023 roku Hamas zabił i uprowadził setki ludzi w ataku terrorystycznym, którego celem był festiwal muzyczny, przestrzeń publiczna i domy cywilów. Hamas jest organizacją terrorystyczną i siłą polityczną, ale jego działania nie reprezentują narodu palestyńskiego!

Jako Zieloni potępiamy te zbrodnie i jednocześnie wzywamy społeczność międzynarodową do niewstrzymywania pomocy humanitarnej dla Palestyny. UE i kraje europejskie muszą zadbać o to, aby obywatele Strefy Gazy mieli dostęp do korytarzy humanitarnych i aby Palestyńczycy otrzymali pakiety pomocy.

Uważamy, że obecna spirala przemocy jest przejawem porażki społeczności międzynarodowej w egzekwowaniu międzynarodowych traktatów pokojowych i bezpieczeństwa oraz w zapewnieniu sprawiedliwego rozwiązania w zakresie samostanowienia Palestyńczyków, obecnie żyjących pod groźbą przesiedlenia, blokady i naruszeń ich praw człowieka.