Jacek_Witka

JACEK WITKA

OKRĘG NR 33 MIEJSCE 29

Województwo świętokrzyskie.

 

 

Jacek Witka lat 46, żonaty - żona Anna. Urodził się w Wałbrzychu. Mieszka w Kielcach. Ukończył III Liceum Ogólnokształcące im. C.K Norwida w Kielcach. Studiował min. historię, ekonomię i administrację publiczną. Jest absolwentem Szkoły Liderów Organizacji Pozarządowych w Warszawie. Posiada umiejętności w wielu zawodach. Doradca w firmach consultingowych, specjalista z zakresu pozyskiwania środków unijnych, społecznik. Piastował stanowisko zastępcy dyrektora Biura Projektów gdzie zajmował się analizami strategicznymi i budżetami w projektach dotacyjnych UE. W latach 2017 - 2020 był Prezesem Firmy Cedwit Avangarda Projekt - Doradztwo Gospodarcze oraz właścicielem mini sieci sklepów z kawą, herbatą i przyprawami z całego świata. Firma Cedwit, którą kierował była wielokrotnie nagradzana tytułami i nagrodami min. Euro Firma FAIR PLAY, Certyfikatem Jakość Usług czy Europejskim Laurem Wiarygodności a sam był jako Prezes Firmy dwukrotnie w latach 2017- 2018 nagradzany tytułem Osobowość Roku w konkursie Polski Orzeł Biznesu. Znany też jest z pracy społecznej. W latach 2005 -2011 był związany z Towarzystwem Przyjaciół Ziemi Daleszyckiej w którym pełnił funkcję członka zarządu - sekretarza stowarzyszenia. Rola społeczna związana też była z pracą dziennikarską dla lokalnej prasy: Biuletyn Informacyjny Towarzystwa BIT -2005 rok, Głos Daleszyc 2005 -2011. Był też uczestnikiem projektu i współzałożycielem Lokalnej Grupy Działania " Białe Ługi" oraz współautorem Zintegrowanej Strategii Rozwoju Obszarów Wiejskich Gminy Daleszyce 2005 - 2006. Ze światem polityki związał się w 2005 roku, gdzie współorganizował prace kampanii wyborczej kandydatki do Sejmu z SLD. W późniejszym okresie związał się z PSL-em. Był współzałożycielem Koła Gminnego PSL w Daleszycach. Wybrany został na członka zarządu, sekretarza Koła. W 2022 roku został członkiem Partii Zieloni. Pasjonuje się literaturą polską, historią, filozofią i sportem, szczególnie piłką nożną, piłka ręczną i … żużlem. Ponad to interesuje się Prawem Konstytucyjnym, Prawem Administracyjnym , Prawem Cywilnym. Dobra znajomość języka francuskiego w mowie i piśmie. Obecnie jest kandydatem Partii Zieloni do Sejmu z listy Koalicji Obywatelskiej w Kielcach. Miejsce na liście nr 29.

Kontakt: cedwitap170214 [at] wp.pl