Michał_Stasiak

MICHAŁ STASIAK

OKRĘG NR 39 MIEJSCE 16

Powiat: poznański.

Miasto na prawach powiatu: Poznań.

 

Nazywam się Michał Stasiak, z zawodu jestem naukowcem. W 2010 ukończyłem studia na Politechnice Poznańskiej. W 2016 roku obroniłem dr z zakresu informatyki technicznej i telekomunikacji, a w 2018 roku obroniłem dr na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu z zakresu ekonomii i finansów. Od 2016 roku pracuję jako adiunkt na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jestem autorem kilkudziesięciu prac naukowych o międzynarodowym zasięgu.
Działalność społeczną rozpocząłem w 2016 roku od organizowania protestów przeciwko fermie norek zlokalizowanej w moim rodzinnym Baranowie k. Poznania, którą rok później udało się zamknąć. Od tego czasu działałem m.in. na rzecz zakazu hodowli zwierząt na futra wraz z Otwartymi Klatkami. Od 2019 roku jestem członkiem Partii Zielonych, od 2020 współprzewodniczącym Koła Poznańskiego, a od 2022 członkiem Rady Krajowej. Jestem również asystentem społecznym posłanki Małgorzaty Tracz.
Wielokrotnie angażowałem się w działania dotyczące ochrony środowiska, praw zwierząt, problemów nauki i edukacji, oddzielenia państwa od kościoła oraz innych problemów społecznych. Organizowałem protesty przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego (m.in. polowań na ptaki, wycinek drzew, hodowli przemysłowej i klatkowej, zabijaniu dzikich zwierząt - jestem m. in. autorem inicjatywy wyłączenia Poznania oraz gminy Tarnowo Podgórne z okręgów łowieckich). W trakcie mojej działalności w partii napisałem i opublikowałem kilkadziesiąt pism, petycji, zapytań itd. dotyczących problemów Poznania oraz okolicznych gmin, z których wiele było przedmiotem zainteresowania medialnego. Jestem również autorem przyjętego przez kongres zapisu w statucie zabraniającego członkostwa w Partii Zieloni myśliwym oraz członkom organizacji szkodzących zwierzętom.
Występowałem wielokrotnie w mediach nagłaśniając lokalne problemy związane
z niszczeniem środowiska oraz promując etyczne jedzenie (jestem jednym z inicjatorów wprowadzenia dnia wegańskiego w poznańskich szkołach). Jestem również zaangażowany w walkę o równe traktowanie kobiet oraz osób LGBT - podczas Strajku Kobiet jako jedyny pracownik Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odmówiłem pracy stając po stronie protestujących studentów. W ostatnim czasie ujawniłem fakt masowych odstrzałów i wycinek w Wielkopolskim Parku Narodowego – obecnie angażuję się w działania na rzecz wyeliminowania tych procederów. Skupiam się także na rzecz oczyszczenia poznańskich i podpoznańskich jezior oraz przywrócenia dostępu do ich brzegów (jezioro Kierskie)
Prywatnie jestem wegetarianinem, a także miłośnikiem historii w szczególności Poznania oraz okolicznych gmin oraz dobrej literatury w szczególności Olgi Tokarczuk oraz Umberto Eco. Zdecydowałem się kandydować do sejmu aby przyczynić się do zmiany Polski na kraj w którym chroni się przyrodę, przestrzega praw wszystkich zwierząt (tych dzikich jak i hodowlanych), kraj w którym kobiety nie umierają z powodu fanatycznego prawa, a każdy może kochać kogo chce i jak chce.

Kontakt: michal.stasiak [at] partiazieloni.pl