Małgorzata_Łaskarzewska

MAŁGORZATA ŁASKARZEWSKA

OKRĘG NR 17 MIEJSCE 15

Powiaty: białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, radomski, szydłowiecki, zwoleński.

Miasto na prawach powiatu: Radom.

 

Małgorzata Łaskarzewska, lat 57, radna II kadencji, przewodnicząca koła Zielonych, architekt, redaktorka i autorka licznych książek oraz artykułów dotyczących architektury i urbanistyki. Wykładowczyni akademicka, między innymi wykładała na Politechnice Warszawskiej, Politechnice Radomskiej na Wydziale Sztuki. Lokalna polityczka walcząca o miejsce do mieszkania, przedszkola dla dzieci, prawo do płacy minimalnej dla kobiet przebywających w domu, prawa kobiet i osób wykluczonych.
Ekolożka walcząca o lasy. Współtwórczyni Polskiej Zielonej Ściany dedykowanej do centrów miast jako biohabitat wodno-tlenowy. Jej zielone ściany występują też w Radomiu. W czasie pandemii niosąca pomoc dla szpitali i DPS-ów na terenie gminy radomskiej i szydłowieckiej. Dzięki kombinezonom kardiologia w Radomiu zaczęła ponownie operować. Starszym mieszkańcom DPS-ów zapewniła dostęp do maseczek i środków dezynfekcyjnych.
Autorka grafik i obrazów olejnych „Miasto ukryte" oraz sztuki teatralnej „SOS nr 22" wystawionej, mówiącej o przemocy domowej w kontekście społecznej stygmatyzacji ofiar.

Obecnie jest też zieloną radną Podkowy Leśnej, drugą kadencję, zaangażowaną w ochronę lokalnej przyrody i działalność dla mieszkańców. Inicjatorka konkursu studenckiego na Studium dla Podkowy Leśnej i jako przewodnicząca komisji ds. Studium rozpatrywała uwagi mieszkańców do tego dokumentu planistycznego. Jako przewodnicząca komisji ds. Skarg, Wniosków i Petycji w odpowiedzi na petycję Zielonych zainicjowała i współtworzyła Podkowiańską Kartę Praw Człowieka. Ponadto jest autorką licznych wniosków do rady miasta między innymi o zwiększenie efektywności ekologicznej miasta, dotacji dla kobiet do in vitro i wniosków o zapewnienie możliwości dziennego pobytu dla seniorów. Obecnie walczy o zaprzestanie wycinki w Lesie Młochowskim. Złożyła inicjatywę uchwałodawczą związaną z ustanowieniem pomników przyrody.

Mama dorosłych: syna i córki.

Kocha podróże, rysowanie i pisanie. Autorka wystawy grafik i obrazów olejnych pt. "Miasto ukryte". Autorka sztuki teatralnej "SOS nr 22" wystawionej, mówiącej o przemocy domowej w kontekście społecznej stygmatyzacji ofiar.

Kontakt: malgolaska22 [at] gmail.com