Józef_Podyma

JÓZEF PODYMA

OKRĘG NR 22 MIEJSCE 11

Powiaty: bieszczadzki, brzozowski, jarosławski, jasielski, krośnieński, leski, lubaczowski, przemyski, przeworski, sanocki.

Miasta na prawach powiatu: Krosno oraz Przemyśl.

Z Zielonymi od 2019 roku kiedy podczas wyborów parlamentarnych pierwszy raz o nich usłyszał i postanowił dołączyć. Absolwent Wydziału Mechanicznego Politechniki Lubelskiej, członek Rady Nadzorczej Fundacji zajmującej się zaburzeniami odżywiania.

Do niedawna Przewodniczący, następnie członek Zarządu Komisji Zakładowej Solidarność i Komitetu protestacyjno-strajkowego w Wodach Polskich, w których to uczestniczył w negocjacjach płacowych oraz zakładowego układu zbiorowego pracy. Obecnie po niesłusznym zwolnieniu, oczekujący na wyrok Sądu o przywrócenie do pracy.

Propagator legalizacji marihuany na tzw. użytek własny (3 krzaki w domu i gram w kieszeni).

Po wypadku w pracy w 2020 roku stał się osobą z niepełnosprawnością przez co zetknął się z problemami osób z wykluczeniem i tu kolejnym jego postulatem do zrealizowania w Sejmie będzie zwiększenie wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnością z 6 na 8 % w instytucjach i firmach zwłaszcza państwowych.

Zwolennik renaturyzacji i zaprzestania betonowania – rynnowania rzek oraz zakazania Lasom Państwowym osuszania bagien i mokradeł w celu intensyfikacji upraw drzew. Lokalnie propagator utworzenia Turnickiego Parku Narodowego i przeciwnik budowy zapory Kąty-Myscowa na rzece Wisłoce . Prywatnie mąż i ojciec trzech synów.

Fan majsterkowania i zdrowego trybu życia, jego motto ,,dzień bez roweru to dzień stracony”, w wolnym czasie lubi spędzać czas z rodziną na
świeżym powietrzu spacerując po lesie i górach.

Kontakt: Jozefpodyma12 [at] gmail.com