Andrzej_Bagiński

ANDRZEJ BAGIŃSKI

Okręg nr 34 Miejsce 14

Powiaty: bartoszycki, braniewski, działdowski, elbląski, iławski, lidzbarski, nowomiejski, ostródzki.

Miasto na prawach powiatu: Elbląg.

 

Andrzej Bagiński, mieszkaniec Trójmiasta, mechanik okrętowy.

 

Przyszłość Polski, inflacji zależy od kosztów wytwarzania energii.

Obecnie koszt wytwarzania energii z wiatru i słońca jest 3-4 razy mniejszy od kosztu wytwarzania energii z węgla i atomu. Słońca i wiatru nam nikt nie zabierze.

To od polityków zależy, aby wytwarzanie energii przekazać z rąk wielkich koncernów obywatelom, tworząc rozproszoną energetykę obywatelską.

Moim celem jest uniezależnienie Polski od dostaw nośników energii z zewnątrz, przejście na OZE oraz wodór.

Polska jest trzecim producentem w UE szarego wodoru/nawozów azotowych produkowanych z gazu. Musimy wrócić na korzystny sposób rozliczania prosumentów, a jedynym ograniczeniem budowy elektrowni wiatrowych musi być emitowany przez nie hałas.

Kolejne kroki to: 

- umożliwienie prosumentom odbioru wyprodukowanej energii do ładowania samochodów elektrycznych w miejscach pracy.

- budowa gigafabryki do produkcji elektrolizerów, zastąpienie szarego wodoru zielonym wodorem z OZE z odbudową produkcji nawozów sztucznych, konwersja istniejących elektrowni węglowych na spalanie wodoru, konwersja transportu ciężkiego na trolejbusy/trolejtiry z wybudowaniem odpowiedniej sieci trakcyjnej w miastach oraz wzdłuż autostrad.