Joanna_Liddane

 JOANNA LIDDANE

OKRĘG NR 8 MIEJSCE 11

Województwo lubuskie.

 

 

Jestem Lubuszanką, od ponad 20 aktywistką angażującą się w ochronę środowiska, praw zwierząt, zabytków oraz działania na rzecz lokalnych społeczności. Jestem przewodniczącą Koła Zielonych w Zielonej Górze a od 2021 pełnię rolę asystentki społecznej lubuskiego Posła na Sejm Tomasza Aniśko z Zielonych.
Byłam inicjatorką utworzenia w Zielonej Górze Ruchu Miejskiego oraz Towarzystwa Opieki nad Zabytkami. Na przestrzeni lat współpracowałam z wieloma organizacjami społecznymi, aktywistami i ekspertami w dziedzinie ochrony przyrody, zachowania alei drzew przydrożnych, ochrony zabytków oraz osób wykluczonych społecznie.

Zawsze staję po stronie osób słabszych, będących w potrzebie, pokrzywdzonych przez los, system czy innych ludzi.

W starcie do Sejmu przyświeca mi idea działania w takich samych obszarach jak do tej pory.
Chcę być słyszanym głosem tych dla tych, którzy głosu nie mają.
Chcę być bardziej skuteczna w otwieraniu drzwi tam, gdzie nie da się ich otworzyć bez legitymacji posła.
Chcę działać w Sejmie na rzecz naszego wspólnego dobra.
Deklaruję kontynuować swoją walkę o nasze prawo do wolności, godności i bezpieczeństwa, prawo do czystej wody, czystego powietrza oraz o prawa naszych mniejszych braci, zwierząt.

Obiecuję Wam uczciwość i to, że żaden wiatr historii nie odwróci mnie od tego co, dla nas - myślących podobnie, jest naprawdę ważne.

Kontakt: joannaliddane [at] gmail.com