Tomasz Aniśko

TOMASZ ANIŚKO

Szukasz eksperta od drzew? Właśnie go znalazłeś/aś! Doktor Tomasz Aniśko to nie tylko zielony parlamentarzysta. W swojej karierze na- ukowej i zawodowej zdążył zrobić doktorat University of Georgia, wydać kilka książek z zakresu botaniki, zaprojektować wiele zielonych przestrzeni publicznych z flagowym projektem rewitalizacji dzielnicy Francisville na czele. Po 25 latach spędzonych z rodziną w USA postanowił wrócić do Polski i w ramach Zielonych włączyć się w obronę tego, co kocha najbardziej: dzikiej przyrody.
Z racji bliskości jego rodzinnego Ośna Lubuskiego do granicy z Niemcami od angażuje się w sprawę planów regulacji Odry, którym jest zdecydowanie przeciwny. Jego poglądy na tę kwestię dobrze podsumowuje przygotowany przez Zielonych PAKT DLA WODY. Jego biuro poselskie to także ostoja praw człowieka. Mało który poseł przygotował tak wiele interwencji w sprawie osób uchodźczych przybywających do nas głównie spod białoruskiej granicy.
Do sejmu startował z pierwszego miejsca na lubuskiej liście Koalicji Obywatelskiej. Swój głos oddało na niego niemal 24 000 osób. Jego intensywna praca parlamentarna to najlepszy dowód na to, że ani jednej z nich nie zawiódł. Bierze aktywny udział w pracach licznych sejmowych komisji i podkomisji, m.in. Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Rolnictwa i Rozwoju Wsi czy Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.