Zieloni to:

 • praca
 • zdrowie
 • bezpieczeństwo
 • nowoczesność
 • równość

Aktualności

Powrót na górę

Zieloni TV

Powrót na górę

Zieloni w Parlamencie Europejskim

Powrót na górę

Czy wiesz, co zrobiła dla Ciebie grupa Zieloni/WSE w Parlamencie Europejskim?

 • To my opracowaliśmy i doprowadziliśmy do wprowadzenia Europejskiej Gwarancji dla Młodych – zobowiązanie państw członkowskich do tego, by młodzi w ciągu kilku miesięcy od zakończenia nauki otrzymali odpowiednią dla nich ofertę pracy, dalszej nauki lub szkolenia.
 • W negocjacjach budżetowych walczyliśmy z pomysłami na cięcia w projektach edukacyjnych czy dotyczących badań i rozwoju.
 • Walczyliśmy o podtrzymanie i rozwój programu Erasmus. I udało nam się!
 • Opowiadaliśmy się za wydłużeniem urlopów rodzicielskich i równym podziałem obowiązków między rodzicami.
 • Walczymy też o upowszechnienie dobrze finansowanych żłobków i przedszkoli – tak, by dzieci uczyły się kontaktu z innymi i by każdy rodzic mógł szybko wrócić na rynek pracy.
 • Od początku członkostwa Polski w UE domagaliśmy się swobodnego dostępu do rynków pracy na Zachodzie dla Polek i Polaków oraz by pracownicy z naszego kraju mieli tam równe prawa, płace i dostęp do świadczeń socjalnych co ich koleżanki i koledzy z państw, do których wyjechali.
 • Jako jedyna frakcja traktujemy równość płci poważnie – zawsze mamy dwoje przewodniczących: mężczyznę i kobietę.
 • Nie tylko mówimy, że wspieramy młodych, ale naprawdę włączamy ich w podejmowanie decyzji! Jedną z naszych kandydatek na szefową Komisji Europejskiej jest Ska Keller, 33-latka.
 • Wspieraliśmy, wspieramy i będziemy wspierać wszelkie działania na rzecz walki z dyskryminacją ze względu na płeć, rasę, religię, kolor skóry czy orientację seksualną. To Zielona eurodeputowana stworzyła przyjęty niedawno przez Parlament Europejski raport nt. walki z homofobią.
 • Zawsze opowiadaliśmy się za ochroną Praw Człowieka, w tym przyznaniem azylu Edwardowi Snowdenowi oraz śledztwem w kwestii tajnych więzień CIA w Polsce. Konsekwentnie walczymy też o ochronę naszych danych osobowych przed wywiadami i korporacjami.
 • Działaliśmy na rzecz reformy praw autorskich już od kilku lat i byli jednymi z pierwszych, którzy ostrzegali przed ACTA.
 • Działamy na rzecz drobnych rolników i Twojego zdrowia. Chcemy, byś wiedział, co jesz i dlatego wprowadzamy przejrzyste standardy oznaczania i kontroli żywności w całej UE, w tym jaj kurzych, żywności z GMO, produktów regionalnych.
 • W Parlamencie Europejskim walczyliśmy o to by dotacje były przyznawane drobnym rolnikom, a nie tylko wielkim farmom przemysłowym.
 • Chcemy, by w miastach można było oddychać czystszym powietrzem i działamy na tym polu aktywnie w całej Europie – wspieramy finansowanie transportu publicznego i kolei, opracowujemy programy docieplania budynków i wykorzystania naturalnej energii słońca, wody i wiatru.
 • Działamy na rzecz rozwoju przystępnego cenowo budownictwa mieszkaniowego – we Francji kierujemy nawet odpowiedzialnym za to ministerstwem.
 • Od lat rozwijamy koncepcję reindustrializacji Europy i nowoczesnego rozwoju pod nazwą „Zielony Nowy Ład”, w którym istotną rolę odgrywają inwestycje w badania i rozwój, odnawialne źródła energii, tworzenie miejsc pracy oraz dostęp do wysokiej jakości edukacji i ochrony zdrowia.
Plakat: Nie toleruję nietolerancji. Jestem Węgierką. Jestem Europą.Plakat: Chcę wolności. Jestem Ukrainką. Jestem Europą.
Plakat: Chcemy się pobrać. Jesteśmy Chorwatkami. Jesteśmy Europą

Program

Powrót na górę

Zielone Przesłanie

Przyjęte na XI Kongresie Partii Zieloni, Warszawa, 31 września – 1 października 2017 r.

Ochrona zasobów Ziemi naszym obowiązkiem

 1. Całkowite odchodzenie od pozyskiwania energii z ropy, węgla i innych paliw kopalnych oraz pozyskiwanie jej w przynajmniej 50% z odnawialnych źródeł energii do 2030 r.
 2. Rezygnacja z planów budowy elektrowni jądrowych.
 3. Popieranie działań zmierzających do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych na świecie o co najmniej 40% do 2030 r. w porównaniu z poziomem z 1990 r.
 4. Zwiększenie efektywności energetycznej o 45% do 2050 r. w celu zwalczania zanieczyszczenia powietrza, ubóstwa energetycznego oraz przeciwdziałania zmianom klimatu.
 5. Zakończenie produkcji i sprzedaży nowych pojazdów spalinowych do 2030 r. i zastąpienie ich pojazdami niespalinowymi.
 6. Stworzenie krajowego programu budowy i odbudowy połączeń kolejowych na lata 2020-2030.
 7. Ochrona obecnych i stopniowe zwiększanie istniejących obszarów przyrodniczo cennych, np. Puszczy Białowieskiej.
 8. Ochrona zasobów wodnych i racjonalne ich użytkowanie poprzez prawidłową retencję i oszczędzanie.
 9. Zakaz hodowli zwierząt na futra i cyrków ze zwierzętami.

Gospodarka dobra wspólnego

 1. Wprowadzenie modelu gospodarki bazującego na takich wartościach jak godność człowieka, solidarność, praworządność, ekologiczna odpowiedzialność i demokracja.
 2. Gospodarka o obiegu zamkniętym (wtórnego wykorzystania surowców) i promowanie świadomych wyborów konsumenckich.
 3. Gwarancja miejsc w żłobkach i przedszkolach, umożliwiająca rodzicom powrót na rynek pracy.
 4. Rozpoczęcie procesu stopniowego skracania tygodnia pracy do 30 godzin tygodniowo.
 5. Stopniowe wprowadzanie podstawowego dochodu gwarantowanego
 6. Sprzeciw wobec budowy niemiecko-rosyjskiego gazociągu Nord Stream 2.
 7. Równa płaca za tę samą pracę dla kobiet i mężczyzn.
 8. Ograniczanie rozwarstwienia płac w Europie oraz gwarancja minimalnej emerytury europejskiej.
 9. Zakaz reklam skierowanych do dzieci oraz promujących produkty parafarmaceutyczne.

Równość i solidarność prawem każdego człowieka

 1. Walka z dyskryminacją rasową, religijną, światopoglądową oraz z przyczynami ucieczki ludzi z ich własnych krajów.
 2. Zakaz eksportu broni do regionów konfliktów.
 3. Prawo do oddychania czystym powietrzem.
 4. Aktywna pomoc ludziom ze względu na wykluczenie z powodu biedy i zdarzeń losowych.
 5. Upowszechnienie opieki pielęgniarskiej, stomatologicznej i psychologicznej w żłobkach, przedszkolach i szkołach.
 6. Wsparcie dla osób samotnie wychowujących dzieci oraz opiekunów i opiekunek osób niepełnosprawnych.
 7. Wprowadzenie możliwości zawierania małżeństw przez pary jednopłciowe.
 8. Równy wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn na poziomie 65 lat z możliwością wcześniejszego o 5 lat przejścia na emeryturę.
 9. Obniżenie czynnego prawa wyborczego do 16 roku życia w wyborach samorządowych.
 10. Prawna dopuszczalność eutanazji dla osób nieuleczalnie chorych, które komisyjnie wyrażą zdecydowaną wolę zakończenia życia.

Żywność dobrej jakości oparta zrównoważone rolnictwo

 1. Odejście od przemysłowej hodowli zwierząt, przejście do rolnictwa bez chemicznych trucizn do 2040 r. oraz niedopuszczenie upraw GMO.
 2. Wsparcie dla rolnictwa ekologicznego oraz lokalnej i bezpośredniej sprzedaży produktów rolnych.
 3. Zabezpieczenie trwałości rodzinnych gospodarstw rolnych i ochrona praw socjalnych rolników i rolniczek oraz zatrudnionych w gospodarstwie pracowników i pracownic.
 4. Edukacja i zwiększanie świadomości społeczeństwa w kwestiach spożycia żywności i jej wpływu na zdrowie ludzi – zwłaszcza chorób cywilizacyjnych, jak np. otyłość, cukrzyca, alergie.
 5. Bardziej sprawiedliwy system dopłat dla całego rolnictwa i zwiększenie dopłat dla rolnictwa zrównoważonego i lokalnego.

 

O nas

Powrót na górę
Partia Zieloni istnieje od 2003 r. Od początku naszego istnienia zajmujemy się sprawami, które inne partie ignorują lub uważają za „zbyt trudne”. Od lat konsekwentnie walczymy o takie sprawy jak równość kobiet i mężczyzn, zdrowa żywność i czyste powietrze, trwały rozwój, komunalne budownictwo mieszkaniowe, racjonalna polityka narkotykowa, związki partnerskie, transport publiczny, wspieranie odnawialnych źródeł energii.Jesteśmy częścią Europejskiej Partii Zieloni, najbardziej postępowej siły politycznej w Europie. To właśnie europejskim Zielonym zawdzięczamy program Gwarancja dla Młodych, którego celem jest zwalczanie bezrobocia wśród osób poniżej 25. roku życia. W Parlamencie Europejskim walczymy o to, żeby środki unijne trafiały do małych i średnich gospodarstw rolnych, a nie tylko wielkich gospodarstw przemysłowych. To m.in. dzięki naszym działaniom zablokowano w Parlamencie Europejskim ACTA.

Chcemy otwartej, zjednoczonej i solidarnej Europy, która będzie dbać o potrzeby Polek i Polaków. Chcemy europejskich standardów w Polsce: takiej samej płacy jak w Europie, bezpieczeństwa zatrudnienia i ochrony przed dyskryminacją.

Plakat: Chcę decydować o sobie. Jestem Polką. Jestem Europą.

Wesprzyj nas

Powrót na górę

Jeśli nasze postulaty są także dla Ciebie ważne i chcesz nam pomóc, możesz:

 • wesprzeć nas finansowo, wpłacając darowiznę na konto Partii Zieloni
  numer konta: 82 1020 1097 0000 7502 0099 8922
  Partia Zieloni
  ul. Marszałkowska 53/46
  00-676 Warszawa
  PKO BP SA IX Oddział w Warszawie BIC (SWIFT): BPKOPLPW
  z tytułem przelewu: Darowizna na rzecz Partii ZieloniNawet mała kwota ma znaczenie!Uwaga: Zgodnie z prawem środki finansowe dla partii politycznych w Polsce mogą być przekazywane w formie darowizny jedynie przez osoby fizyczne, będące obywatel(k)ami polskimi.
 • Przyłączyć się do naszych działań.

Przyłącz się

Powrót na górę

Jeżeli czytając tę stronę czujesz że to, co robimy, ma sens, jeżeli zastanawiasz się, czy nie warto pomóc nam w naszych działaniach — prawdopodobnie już czas się zazielenić. Zapraszamy serdecznie!

 1. możesz zostać członkiem / członkinią Partii Zieloni, wstępując do wybranego koła,
 2. możesz zostać sympatykiem / sympatyczką Partii Zieloni, współdziałając z nami bez wstępowania do partii,
 3. jeśli chcesz po prostu być z nami w kontakcie – zostaw swój e-mail. Odezwiemy się.

Chcę działać!

Media/kontakt

Powrót na górę

Biuro krajowe Partii Zieloni
Siedziba: ul. Marszałkowska 53/46
00-676 Warszawa

Biuro jest otwarte w dniach poniedziałek-wtorek i czwartek-piątek w godzinach 9:00-17:00

W środy oraz weekendy biuro jest nieczynne

Kontakt – Kierowniczka biura Magdalena Wielgołaska

tel. +48 791 997 926, e-mail: sekretariat@partiazieloni.pl

Kontakt dla mediów – Rzecznik prasowy Maciej Józefowicz

tel. +48 608 325 796, e-mail: biuro.prasowe@partiazieloni.pl

NIP: 525-232-02-50